W Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Małej Klasztornej 3 w Środzie Wielkopolskiej działa już utworzona Strefa Aktywnego Korzystania z Technologii Cyfrowych. Projekt został nagrodzony przez Partnera Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Celem projektu było utworzenie w Centrum Aktywności Społecznej wspólnej przestrzeni umożliwiającej w szczególności seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, rodzinom zastępczym korzystanie z nowoczesnych technologii cyfrowych. Od sierpnia br. seniorzy uczestniczą w warsztatach obejmujących naukę korzystania z komputera, Internetu, smartphone, itp.

Od 2 listopada 2023 r. pracownicy PCPR, w każdy czwartek w godz. od 11.00-15.00 pełnić będą dyżury w Kawiarence internetowej, w ramach których seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny zastępcze uzyskają pomoc i wsparcie przy załatwianiu spraw urzędowych przez Internet. Zaplanowano, że przez okres 5 lat, każdego roku ponad 550 osób skorzysta z usług w formie informacji i porad oraz warsztatów dotyczących bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. Realizacja projektu zwiększy wiedzę, umiejętności i kompetencje mieszkańców powiatu średzkiego na temat nowoczesnych technologii cyfrowych oraz bezpiecznego korzystania z Internetu, Wpłynie także na zwiększenie integracji społecznej uczestników projektu ze społecznością lokalną.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl.

Warsztaty komputerowe

 

 

1
 
8 kwietnia 2022 r. w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej odbyła się konferencja inaugurująca projekt "W Kręgu - Mobilna Akademia Inicjatyw Senioralnych - Vena", której organizatorem było nasze stowarzyszenie.
▪️Tematyką konferencji oraz debaty były potrzeby seniorów na terenie powiatu średzkiego oraz problematyka ich zaspokajania.
▪️Prowadzącą konferencję oraz moderatorką debaty była dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej - Bernadeta Staszak.
▪️W konferencji uczestniczyło około 170 seniorów z terenu powiatu średzkiego, przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz Rady Miejskiej Seniorów, na czele z przewodniczącą Wiesławą Strugarek, oraz prezes Stowarzyszenia Pomocy Krąg Gabrielą Kosmalą.
▪️Powiat Średzki reprezentowała wicestarosta Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka.
▪️Konferencję uświetnił koncert Marzeny Kurpisz, która rewelacyjnie wykonała utwory niezapomnianej Anny German.
▪️Organizacja konferencji została dofinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu NoweFio.
 
WhatsApp Image 2022 04 08 at 13.32.55
 
WhatsApp Image 2022 04 08 at 14.09.27 2
 
WhatsApp Image 2022 04 08 at 13.32.55 5
 
20220408 165850
 
 

Wsparcie dla seniorów – informacje o działaniach w okresie epidemii koronawirusa


Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ seniorzy najciężej przechodzą zakażenie.
Dlatego w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, podejmijmy wspólne działania, włączmy się w podejmowane już inicjatywy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami: http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/475.

 

Zapraszamy do wirtualnego Klubu Seniora w powiecie średzkim!

Szanowni Seniorzy!

Z pewnością już wiecie, że na terenie powiatu średzkiego działa 9 Klubów Seniora, do których należy ponad 220 osób. Niestety obecna sytuacja w naszym kraju sprawiła, że działalność stacjonarnych Klubów musiała zostać zawieszona. Nie chcemy jednak rezygnować z kontaktów z Państwem. Pragniemy przenieść działalność naszych Klubów do świata wirtualnego. Taką możliwość daje nam dziś Facebook. Utworzyliśmy na tym portalu stronę Stowarzyszenia, którą znajdziecie wpisując Stowarzyszenie Pomocy Krąg w przeglądarce internetowej (np. www.google.pl).

Na stronie publikujemy informacje ułatwiające seniorom kontakty oraz podpowiadające, jak spędzać czas, gdy nie działają kluby seniora. Pragniemy aby nasza strona stała się platformą wymiany wiedzy, informacji, doświadczeń naszych seniorów.

27 września 2019 roku Stowarzyszenie Pomocy „Krąg” uroczyście świętowało 25-lecie działalności. Stowarzyszenie daje słabszym członkom społeczeństwa szansę na nowe życie, buduje prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, solidarny świat bez barier, wykluczenia i odtrącenia, w którym każdy człowiek może znaleźć swoje miejsce. Spotkanie było także okazją zarówno do wspomnień, jak i do pochwalenia się inicjatywami podejmowanymi na rzecz osób wykluczonych społecznie.  Liczni goście dziękowali nam za pełną poświęcenia i odpowiedzialności pracę podejmowaną na rzecz Drugiego Człowieka. W imieniu mieszkańców powiatu podziękowania za pracę na ręce prezes stowarzyszenia Pani Gabrieli Kosmali złożyli starosta Ernest Iwańczuk oraz wicestarosta Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka.