W Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Małej Klasztornej 3 w Środzie Wielkopolskiej działa już utworzona Strefa Aktywnego Korzystania z Technologii Cyfrowych. Projekt został nagrodzony przez Partnera Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Celem projektu było utworzenie w Centrum Aktywności Społecznej wspólnej przestrzeni umożliwiającej w szczególności seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, rodzinom zastępczym korzystanie z nowoczesnych technologii cyfrowych. Od sierpnia br. seniorzy uczestniczą w warsztatach obejmujących naukę korzystania z komputera, Internetu, smartphone, itp.

Od 2 listopada 2023 r. pracownicy PCPR, w każdy czwartek w godz. od 11.00-15.00 pełnić będą dyżury w Kawiarence internetowej, w ramach których seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny zastępcze uzyskają pomoc i wsparcie przy załatwianiu spraw urzędowych przez Internet. Zaplanowano, że przez okres 5 lat, każdego roku ponad 550 osób skorzysta z usług w formie informacji i porad oraz warsztatów dotyczących bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. Realizacja projektu zwiększy wiedzę, umiejętności i kompetencje mieszkańców powiatu średzkiego na temat nowoczesnych technologii cyfrowych oraz bezpiecznego korzystania z Internetu, Wpłynie także na zwiększenie integracji społecznej uczestników projektu ze społecznością lokalną.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl.

Warsztaty komputerowe