PRZECIW  PRZEMOCY - MOBILNA AKADEMIA ŚWIADOMEGO SENIORA
 
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez  Fundację  im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
 
Działanie 1. Promocja projektu
 
    W dniu 29 września 2014r. w Sali Restauracji Monika w Środzie Wielkopolskiej w godzinach od 13.00 do 17.00 odbyła się konferencja promująca  projekt pn. ,,Przeciw Przemocy –Mobilna Akademia Świadomego Seniora”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych ,uczestnicy Klubu Seniora, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Klubu Integracji Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz kadra socjalna Ośrodka Pomocy Społecznej w Dominowie, Krzykosach, Nowego Miasta nad Wartą, Środy Wlkp. ,Zaniemyśla oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Konferencję prowadziła Bernadeta Staszak-Koordynator projektu. W konferencji uczestniczyło ogółem 150 osób.
 
 
Działanie 2. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
 
Kampanię rozpoczęto od miesiąca października 2014roku . 
 
W ramach kampanii :
 
1) Przeprowadzono w 5 gminach powiatu średzkiego spotkania informacyjno - edukacyjno   na temat przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz promocja projektu. Spotkania odbywały się przy współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i Kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej . Opracowanie  programu spotkań oraz prowadzenie: Bernadeta Staszak-Koordynator projektu  we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych
 
W spotkaniach uczestniczyło ogółem:577 seniorów i osób niepełnosprawnych. W czasie spotkań wyłoniono grupę 22,,aktorów"-  seniorów, w tym osób niepełnosprawnych  do Grupy Teatralnej ,,AS”
 
GALERIA ZDJĘĆ
 
22listopada2014r.godz.17.00-21.00
spotkanie z seniorami i osobami niepełnosprawnymi z gminy Krzykosy
sala restauracji ,,Przystań pod Różą” w spotkaniu uczestniczyło 171 osób
 
 
 
25listopada2014r.godz.11.00-15.00
Spotkanie z sen iorami  i osobami niepełnosprawnymi z gminy Nowe Miasto nad Wartą
-świetlica wiejska w Chromcu w spotkaniu uczestniczyło 106 osób
 
         
 
         
 
26 listopada 2014r. godz.17.00-21.00
spotkanie z seniorami  i osobami niepełnosprawnymi-125 osób z gminy  Środa Wielkopolska
                  -sala Restauracja Wiedeńska 
 
2 grudnia 2014r. godz.17.00-21.00
spotkanie z Seniorami i osobami niepełnosprawnymi Gminy Dominowo
-uczestniczyło 75 osób w sali GOK Dominowo
 
 
 
 
19.12.2014r. godz.16.00-20.00
spotkanie  z seniorami  i osobami niepełnosprawnymi  z gminy Zaniemyśl
w sali  GOK Zaniemyśl - w spotkaniu uczestniczyło 100 osób
 
 
REALIZACJA  PROJEKTU
PRZECIW  PRZEMOCY - MOBILNA AKADEMIA ŚWIADOMEGO SENIORA
 
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez  Fundację  im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
 
1) Opracowanie materiałów informacyjnych 
 
Seniorzy z Klubu Seniora,  niepełnosprawni uczestnicy Klubu Integracji Społecznej oraz 5 wolontariuszy w ramach 5 spotkań warsztatowych  opracowali plakaty i  ulotki informacyjne. Prace nad materiałami informacyjnymi zakończyły się w miesiącu grudniu 2014roku. Wydrukowano 100 szt plakatów  oraz 1000 szt ulotek informacyjnych. Materiały informacyjne rozpowszechniane są na terenie powiatu średzkiego . 
 
Galeria zdjęć obrazuje efekty pracy.
 
Seniorzy z młodym wolontariuszem wypracowali projekt plakatu.
Zajęcia w Klubie Seniora w Środzie Wielkopolskiej ul. Szpitalna 10
 
Terminy spotkań:
-15.10.2014r.
-03.12.2014r.
 
Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w Środzie Wielkopolskiej ul. Harcerska 20
-28.10.2014r.
-18.11.2014r.
-09.12.2014r
 
 
Praca  nad ulotkami informacyjnymi
 
 
 
Efekty pracy:
Plakat opracowany przez uczestników  Klubu Seniora
 
 
Zajęcia niepełnosprawnych uczestników Klubu Integracji Społecznej
opracowanie projektów materiałów  informacyjnych z wykorzystaniem metody dramy w ramach 3 spotkań 
 
Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w Środzie Wielkopolskiej ul. Harcerska20
-28.10.2014r.
-18.11.2014r.
-09.12.2014r
 
Galeria zdjęć obrazuje efekty 
 
 
 
Efekty pracy
 
 
 
 
 
Działanie 3. Utworzenie i działalność Mobilna  Kawiarenka ,,AS”
 
W miesiącu styczniu 2015r. rozpoczęła działalność Mobilna Kawiarenka ,,AS” . Spotkania odbywać się będą w 16 punktach powiatu średzkiego w okresie do marca 2016r. Kawiarenka działa 1x w miesiącu przez okres 6 miesięcy w 15 świetlicach wiejskich oraz w Klubie KIS w Środzie Wlkp..W kawiarence prowadzone jest poradnictwo i wsparcie przez specjalistów z zakresu psychologii, prawa, pracy
socjalnej, pedagogiki oraz animacji kultury /instruktor kultury ,informatyki , kawiarenka prowadzi
 również ,,Lekcję cyfryzacji -AS"-nauka korzystania z internetu -zdobywanie informacji i pomocy poprzez Internet. Uczestnicy Kawiarenki uczestniczą w  tworzeniu   programu.
 
Dla realizacji zadania zakupiono  sprzęt komputerowy. Kawiarenka rozpoczęła swoja działalność  w dwóch punktach :
w Środzie Wlkp. oraz w Chromcu w gminie Nowe Miasto nad Wartą.
 
1) W Środzie Wielkopolskiej Mobilna Kawiarenka ,,AS” działa  pod hasłem ,,Czwartkowe popołudnie-Przy kawie łatwiej”
Miejsce i terminy spotkań:
       26.02.2015r. Godz.16.00-20.00-  ul.Szpitalna 10 Środa Wlkp.
       12.03.2015r. Godz. 16.00-20.00- ul.Szkolna 2 Środa Wlkp.
       23.04.2015r. Godz. 16.00-20.00- ul.Szkolna 2 Środa Wlkp.
       28.05.2015r. Godz. 16.00-20.00- ul.Szkolna 2 Środa Wlkp.
       02.06.2015r. Godz. 16.00-20.00- ul.Szkolna 2 Środa Wlkp.
       09.07.2015r. Godz. 16.00-20.00- ul.Szkolna 2 Środa Wlkp.
 
Galeria zdjęć:
 
26.02.2015r.- poradnictwa i wsparcia udziela psycholog Pani Dominika Leśniczak 
 
 
 
 
12.03.2015r. Poradnictwo w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia psychofizycznego prowadzi specjalista Pani Lilianna Waliszka
 
 
23.04.2015r. Bezpieczeństwo Seniora
 
 
Działalność Mobilnej  Kawiarenki ,,AS  w Boguszynie
Miejsce spotkań: sala Ośrodka Interwencji Kryzysowej  w Boguszynie(miejsce spotkań mieszkańców wsi)
Terminy spotkań:
       24.02.2015r. Godz.10.00-14.00
       10.03.2015r. Godz. 10.00-14.00
       14.04.2015r. Godz. 10.00-14.00
       12.05.2015r. Godz. 10.00-14.00
       09.06.2015r. Godz. 10.00-14.00
       07.07.2015r.  Godz.10.00-14.00
 
Galeria zdjęć:
 
 
27.01.2015r. Spotkanie organizacyjne –omówienie programu działalności, spotkanie prowadzi Bernadeta Staszak- Koordynator projektu
 
 
 

24luty 2015r.-Poradnictwo i wsparcie udziela Nina Wiśniewska-pedagog

 

 

 

Boguszyn, 10 marca 2015r.-Poradnictwo w zakresie w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia psychofizycznego prowadzi specjalista Pani Lilianna Waliszka

 

 

 

14.04.2015r.Poradnictwo w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych prowadzi Iwona Garczyk- pracownik socjalny, doradca ds.osób niepełnosprawnych

 

 

 
Działanie 4. Utworzenie i działalność Grupy teatralnej ,,AS"
 
W wyniku przeprowadzonych w 5 gminach powiatu średzkiego spotkań informacyjno - edukacyjnych   na temat przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych  udział w Grupie Teatralnej zadeklarowały 22 osoby , do pracy  pozyskano również  10 młodych wolontariuszy. Grupę teatralną poprowadzą 3 osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie: Marta Kostecka-Rogowska -psycholog, Paulina Kostecka-absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, mgr pedagogiki  oraz ukończone Podyplomowe Studium Arteterapii   , Małgorzata Kapturska – wolontariusz . Od miesiąca marca 2015r. trwają prace nad opracowaniem scenariuszy dwóch  spektakli teatralnych oraz przygotowaniem scenografii. Spotkania grupy teatralnej rozpoczną się 6 maja 2015r.
 
W dniu 14 maja 2015 r. Grupa teatralna rozpoczęła przygotowanie dwóch spektali.
 
Galeria zdjęć: