W ramach realizacji zadania publicznego, zgodnie ze złożonym wnioskiem i zawartą umową nr 266/COVID/2020 z 30.07.2020, opracowano poradnik "W KRĘGU - kierunek samodzielność", składający się z kart treningów na każdy dzień w miesiącu zawierający opis treningów, które są prowadzone pod kierunkiem trenerów. Poradnik przygotowano i wydrukowano w formie papierowej  oraz przekazano mieszkańcom mieszkań chronionych prowadzonych przez Stowarzyszenie. Karty treningów przedstawiono opisowo i graficznie w sposób dostosowany do możliwości percepcyjnych mieszkańców, co umożliwia im, a w szczególności szczególnie osobom z niepełnosprawnościami, łatwe zrozumienie
zawartej treści. Każda karta zawiera kartę realizacji treningu do wypełnienia przez mieszkańca, a zatrudniony opiekun mieszkań motywuje do realizacji treningów. Autorzy opracowania prowadzą także konsultacje i wsparcie telefoniczne.

Ponadto dla uczestników 9 Klubów Seniora (250 osób w wieku 60+) funkcjonujących na terenie powiatu średzkiego opracowano przewodnik pt. "W KRĘGU-Senior na 6+". Poradnik zawiera porady, wskazówki i opis treningów codziennej aktywności, m. in: jak dbać o własne zdrowie, "Wiem co jem" - nauka przygotowywania zdrowych posiłków, opis proponowanych ćwiczeń fizycznych, ogólnousprawniających
seniorów.  Autorzy opracowania prowadzą także telefonicznie konsultacje i rozmowy wspierające dla seniorów.

W miejsce planowanych wyjazdów do kina i teatru opracowano przewodnik "Powiat średzki zaprasza Seniorów - wirtualna wędrówka po obiektach kultury w powiecie średzkim", który można obejrzeć poniżej oraz opracowano i wydrukowano przewodnik w wersji papierowej.

Do pobrania:

- "Powiat średzki zaprasza Seniorów - wirtualna wędrówka po obiektach kultury w powiecie średzkim" - prezentacja

- "Powiat średzki zaprasza Seniorów - wędrówka po obiektach kultury w powiecie średzkim" - przewodnik do pobrania

- "W KRĘGU - kierunek samodzielność"- do pobrania

- "W KRĘGU- Senior na 6+" - do pobrania