senior plus logo

Problemy i potrzeby Seniorów, w tym osób starszych z niepełnosprawnościami to jedna z ważniejszych kwestii społecznych powiatu średzkiego.  Mając na uwadze potrzeby seniorów w 2020 r. dzięki dotacji  rządowej uzyskanej w ramach Programu Wieloletniego "Senior+” Powiat Średzki utworzył i wyposażył Powiatowy Klub Senior+  z  30 miejscami. W roku 2021 w ramach Programu   Wieloletniego "Senior+” na lata 2021-2025 Powiat pozyskał dofinansowanie na jego działalność.

Osoby, które pragną uczestniczyć w zajęciach Powiatowego Klubu Senior+ zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. 61 287 06 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej informacji można znależć klikając na link - Powiatowy Klub Senior+

W ramach otwartego konkursu ofert Powiat Średzki powierzył prowadzenie Powiatowego Klubu Senior + organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu Pomocy Krąg w Dębnie. 

W 2021 roku, w wyniku realizacji powierzonego zadania:

1. w okresie od 1czerwca 2021r.do 31 grudnia 2021r. prowadzono Powiatowy Klub Senior+  z 30 miejscami dla seniorów – osób w wieku 60+ , nie aktywnych zawodowo z terenu powiatu średzkiego- Plan pracy Klubu, dokumentacja fotograficzna.

2. 72 osoby w wieku 60+, w tym 43  z niepełnosprawnością , nieaktywnych zawodowo zamieszkałych w gminach powiatu średzkiego korzystało z usług Klubu.

3. Klub działał przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie.

Zgodnie z planem pracy Klubu przeprowadzono:

1) w zakresie aktywizacji społecznej, w tym wolontariat międzypokoleniowy i wewnątrzpokoleniowy:

- 30 godzin warsztatów pt. Aktywny Senior - nauka pomagania,
- 6 spotkań rekreacyjno-sportowych w plenerze z cyklu "Lato w Środzie Wielkopolskiej - łączymy pokolenia",
- powstała 5-osobowa grupa wolontariuszy-seniorów. Seniorzy – wolontariusze wspierali kadrę w organizacji spotkań klubowych, seniorów wymagających wsparcia w trakcie zajęć oraz uczestniczyli w   akcjach  pomocowych "Senior dzieciom - nauka przez zabawę” oraz  "Razem w święta", ponadto  aktywnie włączyli się  w organizację imprezy  integracyjnej z okazji świąt Bożego Narodzenia "Wieczerza wigilijna”.

2) w zakresie profilaktyki zdrowia:

- przeprowadzono 8 godz. zajęć z psychologiem nt."Dbam o zdrowie - Senior z wiedzą. Mam wpływ na własne zdrowie - mogę innym pomóc",
- przeprowadzono  130 godzi warsztatów kulinarnych nt. "Wiem - co jem"- nauka zdrowego żywienia,

3)  w zakresie aktywności ruchowej – przeprowadzono ogółem 48 godz. zajęć,

4) w sferze  kulturalno-oświatowej:

- zorganizowano 5 wyjazdów studyjnych do instytucji kultury działających w powiecie średzkim pn. "Kultura w życiu Seniora"-poznajemy instytucje kultury w powiecie średzkim - ogółem 20 godzin,
- powstał przewodnik multimedialny  pn. "Spacer po instytucjach kultury w powiecie średzkim”,
- zorganizowano 2 wyjście do kina,
- przeprowadzono warsztaty teatralne "Teatr - nauką przeżywania",
- przeprowadzono warsztaty z biblioterapii.

5) przeprowadzono zajęcia z zakresu terapii zajęciowej;

6) przeprowadzono zajęcia z zakresu  nauki organizacji czasu wolnego;

7) zorganizowano seniorom uczestnictwo w 5 imprezach kulturalnych.

W wyniku realizacji zadania 72  seniorów objętych usługami Powiatowego Klubu Seniora+ zwiększyło swoja aktywność społeczną, nastąpiła poprawa ich kondycji psychofizycznej, w tym dbałość o wygląd zewnętrzny (co sami uczestnicy podkreślają), zwiększyła się również ich  wiedza  i umiejętności w zakresie organizacji czasu wolnego oraz korzystania z kultury, rozwinęli  swoje zainteresowania, nawiązały się nowe przyjaźnie i formy wsparcia  miedzy uczestnikami Klubu , co wpłynęło na poprawę jakości życia seniorów w środowisku lokalnym.  Nastąpi zmiana wizerunku seniora z osoby biernej  na seniora aktywnego, z pasją i zaangażowanego w życie społeczności lokalnej, w szczególności na obszarach wiejskich . Nastąpiło również wzmocnienie solidarności wewnątrzpokoleniowej jak i solidarności międzypokoleniowej. Stowarzyszenia  przewiduje wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji zadania w dalszych działaniach na rzecz seniorów.