27 września 2019 roku Stowarzyszenie Pomocy „Krąg” uroczyście świętowało 25-lecie działalności. Stowarzyszenie daje słabszym członkom społeczeństwa szansę na nowe życie, buduje prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, solidarny świat bez barier, wykluczenia i odtrącenia, w którym każdy człowiek może znaleźć swoje miejsce. Spotkanie było także okazją zarówno do wspomnień, jak i do pochwalenia się inicjatywami podejmowanymi na rzecz osób wykluczonych społecznie.  Liczni goście dziękowali nam za pełną poświęcenia i odpowiedzialności pracę podejmowaną na rzecz Drugiego Człowieka. W imieniu mieszkańców powiatu podziękowania za pracę na ręce prezes stowarzyszenia Pani Gabrieli Kosmali złożyli starosta Ernest Iwańczuk oraz wicestarosta Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka.