Czym jest wolontariat?
 
Zasady wolontariatu regulują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –  dział III Wolontariat od art.42, Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami. 
 
WOLONTARIUSZ – WOLONTARIAT TO
 
Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne
 
Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy .
 
Jakie korzyści możesz uzyskać  będąc wolontariuszem naszego Stowarzyszenia?
 
Masz możliwość
 
zrobienia czegoś pożytecznego
zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń
możliwość nawiązania kontaktu z innymi ludźmi
nabieranie doświadczenia zawodowego
realizacja szczytnych idei 
 
Wolontariuszem możesz zostać będąc uczniem, studentem, pracując zawodowo, rencistą, emerytem  - wiek nie ma znaczenia. 
Jeśli więc masz wolny czas, chcesz się sprawdzić w nowych zadaniach, chcesz pomóc innym to zapraszamy!
 
Chcesz zostać wolontariuszem?
 
Prosimy o kontakt osobisty  lub  pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Napisz kiedy dysponujesz wolnym czasem i jak chciałbyś/chciałabyś pomóc. Wszelkie pomysły są mile widziane.
 
 
Dane adresowe: 
                           Dębno 14
                           63-040 Nowe Miasto nad Wartą
                           tel.: 601 266 084
                           e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Kierownik  -  Ireneusz Kłygo
 
Stowarzyszenie Pomocy "Krąg" prowadzi mieszkania dla osób będących w sytuacji kryzysowej, w szczególności z uwagi na bezdomność.
 
Osoby, którym przyznano pobyt w mieszkaniach chronionych, objęte są usługami w ramach indywidualnych programów wspierania. Zakres świadczonych usług określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych.
 
Przyjęcie  następuje na podstawie:
- skierowania przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej,
- interwencyjnie, w szczególności w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
 
Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.

 

Celem projektu „W "KRĘGU" RAZEM - aktywna integracja i aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą” realizowanego w ramach działania 7.1. Aktywna integracja, poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego 25 beneficjentów, w tym 10 osób bezdomnych z niepełnosprawnościami oraz 15 osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - poprzez uzyskanie dodatkowych umiejętności i kompetencji zmierzających do poprawienia ich sytuacji na otwartym rynku pracy i uzyskania zatrudnienia. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej, poradnictwa zawodowego, prawnego oraz pośrednictwa pracy. Okres realizacji projektu: od 01.06.2016 do 31.12.2018 r.
 

     ZAPYTANIA OFERTOWE:

 
02.10.2017 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na  wyłonienie Wykonawcy utwardzenia terenu przy Schronisku dla bezdomnych w Dębnie, w tym naprawa podjazdu, położenie nawierzchni typu polbruk, który umożliwi uczestnikom projektu bezpieczne dojście do obiektu, w ramach  realizacji projektu „W "KRĘGU" RAZEM - aktywna integracja i aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą” nr RPWP.07.01.02-30-0054/15, zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:
 
21.08.2017 - Informujemy, że na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono zapytanie ofertowe:
09.01.2017 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na  wyłonienie Wykonawcy – osoby z kwalifikacjami pracownik socjalny/socjolog/pedagog/prawnik - świadczącego usługi prowadzenia Klubu Samopomocy zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:
 
07.10.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla beneficjentów projektu zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:
- zapytanie ofertowe (plik pdf)
- formularz ofertowy (plik docx)
 
07.10.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na na przeprowadzenie przez pracownika socjalnego treningów podnoszących umiejętności i kompetencje społeczne (TUS)dla beneficjentów projektu zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:
- zapytanie ofertowe (plik pdf)
- formularz ofertowy (plik docx)
 
12.08.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługi fizjoterapeuty zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:
- formularz ofertowy (plik docx)
 
20.06.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na realizację wsparcia psychologicznego zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:
- zapytanie ofertowe (plik pdf)
- formularz ofertowy (plik docx)
 
24.05.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza podmioty  wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, a w szczególności prowadzące Kluby Integracji Społecznej, do złożenia propozycji cenowej (oferty) na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:
- zapytanie ofertowe (plik pdf)
- formularz ofertowy (plik docx)