W dniu 20 lutego 2016 r. członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariusze uczestniczyli w szkoleniu pn. "Rozwój Mojej Organizacji - Działam". Szkolenie prowadzone było w formie warsztatu i obejmowało następującą tematykę: wizerunek organizacji, ofertę organizacji, kontakty organizacji - jak je nawiązywać, utrzymywać i rozwijać w szczególności z samorządami likalnymi oraz sponsorami.