Z a p r a s z a 

 
Seniorów
oraz osoby niepełnosprawne
z terenu powiatu średzkiego
do uczestnictwa w projekcie:
„Przeciw Przemocy – Mobilna Akademia Świadomego Seniora”

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji i finansowany z Funduszu EOG.
Więcej o projekcie: w zakładce "Realizowane projekty"