Grupa Teatralna "AS" zagościła tym razem w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie. W dniu 21.01.2016r. przedstawieono spektakl pt: "Istniał świat, a to rozprasza...", a dzień później tj. 22.01.2016r. spektakl pt: "WIDZISZ, SŁYSZYSZ, MÓW". Wśród publiczności byli organizatorzy i współorganizatorzy spotkania, zaproszeni goście i seniorzy.

https://pl-pl.facebook.com/pages/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Dominowie/493350210683786