Stowarzyszenie Pomocy KRĄG publikuje sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2021:

- wprowadzenie do sprawozdania - do pobrania

- bilans - do pobrania

- rachunek zysków i strat - do pobrania

- informacja dodatkowa zgodnie z załącznikiem nr 6 - do pobrania

- sprawozdanie merytoryczne - do pobrania