Mobilny Cyfrowy Klub Seniora w gminie Nowe Miasto nad Wartą

Zadanie: doposażenie stanowisk służących podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów
w okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Plakat MKS NMW krzywe

Realizacja zadania ma na celu upowszechnianie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów  poprzez doposażenie stanowisk służących podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych tej grupy osób. Grupę docelową stanowić będzie co najmniej 70 osób w wieku 60+, zamieszkałych na terenach wiejskich gminy Nowe Miasto nad Wartą. Długoletnia praca Stowarzyszenia z tą grupa osób oraz badania własne prowadzone przez nasza organizację na grupie 220 seniorów wskazują  na brak lub bardzo niskie kompetencje cyfrowe seniorów. W sytuacji, w której coraz więcej aktywności przenosi się do Internetu, osoby starsze o niewielkich kompetencjach cyfrowych, stają się szczególnie narażone na społeczną marginalizację. Badani seniorzy jako przyczynę niskich lub braku kompetencji cyfrowych wskazują na ograniczony dostęp do edukacji, w tm brak szkoleń dla seniorów z zkaresu korzystania z komputerów oraz Internetu, a także brak środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów Stowarzyszenie w ramach realizacji niniejszego zadania zakupi 7 szt. laptopów o parametrach nie niższych niż: ekran 15,6", procesor Intel, pamięć RAM 8 GB, dysk 256 GB SSD, system opracyjny windows 11 home, typ ekranu matowy, klawiatura numeryczna, które zostaną wykorzystane do prowadzenia zajęć edukacyjnych podnoszących kompetencje cyfrowe seniorów.

Planowane jest utworzenie Mobilnego Cyfrowego Klubu Seniora, który w 6 miejscowościach na terenach wiejskich gminy Nowe Miasto nad Wartą (Dębno, Klęka, Skoraczew, Kruczyn, Michałow, Boguszyn) prowadzić będzie naukę korzystania z komputera i Internetu z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.Spotkania edukacyjne w poszczególnych miejscowościach odbywać się będą jeden raz w miesiącu,zajęcia prowadzić będą wolontariusze oraz zatrudnieni przez Stowarzyszenie instruktorzy. Zakres tematyczny obejmowac będzie w szczególności praktyczną naukę załatwiania spraw urzędowych przez Internet. Utworzenie Mobilnego Cyfrowego  Klubu Seniora jest rozszerzeniem dotychczasowej działalności Stowarzyszenia w obszarze wsparcia seniorów.

Realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb osób w wieku 60+ z gminy Nowe Miasto nad Wartą w zakresie nabywania i rozwijania kompetencji cyfrowych a Stowarzyszeniu umożliwi rozszerzenie usług w obszarze wsparcia seniorów.  

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji.

Stowarzyszenie Pomocy Krąg zaprasza do składania ofert na poniższe zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe (plik pdf) - do pobrania

Formularz ofertowy (plik .docx) - do pobrania