^Do góry
Get Adobe Flash player

"W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim" - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie usług opiekuńczych-stacjonarnej opieki dziennej dla 220 UP niesamodzielnych oraz mieszkalnictwa wspomaganego dla 36 uczestników projektu z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i bezdomnych w powiecie średzkim. Powstanie 9 Klubów Seniora (KS) dla 220 uczestników projektu - osób starszych, niesamodzielnych (196 K i 24M) z terenu powiatu średzkiego. Usługi w KS obejmują m.in.rozwijanie zainteresowań, umiejętności, edukację zdrowotną, działalność kulturalną, zajęcia z kultury fizycznej, naukę obsługi komputera i korzystania z internetu oraz specjalistyczne poradnictwo, co przyczyni się do przeciwdziałania samotności i marginalizacji uczestników projektu, zwiększy się liczba osób objętych usługami oraz zwiększy się zakres usług świadczonych w powiecie średzkim o nową formę usług opiekuńczych - Kluby Seniora.

Ponadto usługi w mieszkaniach wspomaganych prowadzone będą w 4 nowoutworzonych mieszkaniach wspieranych - powstanie 16 miejsc świadczenia usług oraz w 2 już istniejących mieszkaniach treningowych z 10 miejscami usług. Zakres usług obejmuje w szczególności rozwijanie i utrwalanie samodzielności, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby osób niesamodzielnych, z niepełnosprawnością oraz bezdomnych korzystających z usług, zwiększy się także liczba miejsc świadczonych usług, nastąpi poprawa dostępu do tych form usług, również po zakończeniu projektu. Projekt realizowany będzie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2022.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

 

06.02.2020 - informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono wybranego wykonawcę, którzy złożył ofertę na zapytanie ofertowe nr 1229570 zamieszczone 28.01.2020 - wyniki

 

28.01.2020 - informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono następujące zapytanie ofertowe:

Nr 1229570 - Zapytanie ofertowe nr 1/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2020- Usługa cateringowa dla uczestników 9 Klubów Seniora w ramach realizacji projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

 

Termin składania ofert: 05.02.2020, do godz. 15.00.

 

21.11.2019 - informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono wybranego wykonawcę, którzy złożył ofertę na zapytanie ofertowe nr 1215808 zamieszczone 05.11.2019 - wyniki

 

16.11.2019 - informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono wybranego wykonawcę, którzy złożył ofertę na zapytanie ofertowe nr 1215314 zamieszczone 31.10.2019 - wyniki

 

08.11.2019 - informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono wybranych wykonawców, którzy złożyli oferty na następujące zapytania ofertowe zamieszczone 30.10.2019:

1. Nr 1214965 - wyniki

2. Nr 1214971 - wyniki

3. Nr 1214998 - wyniki

4. Nr 1214977 - wyniki

5. Nr 1215001 - wyniki

6. Nr 1214981 - wyniki

7. Nr 1215003 - wyniki

 

05.11.2019 - informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono następujące zapytanie ofertowe:

Nr 1215808 - Zapytanie ofertowe nr 9/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w Boguszynie w ramach realizacji projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 20.11.2019, do godz. 15.00.

 

31.10.2019 - Informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono następujące zapytanie ofertowe:

Nr 1215314 - Zapytanie ofertowe nr 8/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Adaptacja/modernizacja pomieszczeń na mieszkania treningowe, wspomagane w Dębnie w ramach realizacji projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 15.11.2019, do godz. 15.00.

 

30.10.2019 - Informujemy, że na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono następujące zapytania ofertowe:

Nr 1214965 - Zapytanie ofertowe nr 1/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 07.11.2019, do godz. 15.00.

 

Nr 1214971 - Zapytanie ofertowe nr 2/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Usługi pracownika socjalnego dla uczestników projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 07.11.2019, do godz. 15.00.

 

Nr 1214998 - Zapytanie ofertowe nr 3/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Poradnictwo prawne i rodzinne dla uczestników projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 07.11.2019, do godz. 15.00.

 

Nr 1214977 - Zapytanie ofertowe nr 4/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Organizacja i prowadzenie 4 lub 5 Klubów Seniora (łącznie 9 KS) – 2 osoby – dla uczestników projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 07.11.2019, do godz. 15.00.

 

Nr 1215001 - Zapytanie ofertowe nr 5/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Prowadzenie treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla uczestników projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 07.11.2019, do godz. 15.00.

 

Nr 1214981 - Zapytanie ofertowe nr 6/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Prowadzenie zajęć sportowych i ogólnousprawniających w 9 Klubach Seniora dla uczestników projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkimi” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 07.11.2019, do godz. 15.00.

 

Nr 1215003 - Zapytanie ofertowe nr 7/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Prowadzenie treningów umiejętności praktycznych/higieny osobistej dla uczestników projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 07.11.2019, do godz. 15.00.

Copyright © 2013. Stowarzyszenie Krąg  Rights Reserved.