^Do góry
Get Adobe Flash player

Aktywna integracja "W KRĘGU” - RPWP.07.01.02-30-0190/19

 

 

Celem projektu jest wzrost szans na rynku pracy 40 osób (24K i 16M) , w tym 10 bezdomnych mężczyzn, 24 osób niepełnosprawnych (16 K i 8 M) oraz 6 kobiet biernych społecznie i zawodowo z uwagi na ubóstwo, niepełnosprawność, problemy  opiekuńczo-wychowawcze czy też konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnościami. Uczestnicy i uczestniczki projektu to osoby z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym a także wykluczone społecznie, zamieszkałe na terenie powiatu średzkiego. Projekt realizowany będzie od 01.06.2021 do 31.05.2023 r.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

 

17.08.2021 - Informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono następujące zapytanie ofertowe nr 64608: Zapytanie ofertowe nr 1/KRĄG IV/7.1.2/BAZA/2021 - Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach Klubu Integracji Społecznej w Dębnie – Lider KIS

 

Termin składania ofert: 25.08.2021, godz. 8.00.

 

25.08.2021 - Wybór oferty: na ww. zapytanie ofertowe wpłynęła 1 ważna oferta. Została wybrana oferta złożona przez Bernadetę Staszak, os. Jagiellońskie 35/1, 63-000 Środa Wielkopolska.

Copyright © 2013. Stowarzyszenie Krąg  Rights Reserved.