^Do góry
Get Adobe Flash player

Cele statutowe

1.Dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów- oraz kształtowania postaw sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy
 
2.Rozwiązywanie problemów bezdomności – prowadzenie  Domu dla bezdomnych w Dębnie ,
 
3.Działania na rzecz integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych
 
4.Zapobiegania i rozwiązywanie problemów patologii społecznej ,
 
5.Działania na rzecz rozwoju środowiska lokalnego wsi Dębno.
 
Obszary działań
 
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca 
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
Ochrona praw 
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy 
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna 
- Promocja i organizacja wolontariatu
 
Adres siedziby, kontakt
Stowarzyszenie Pomocy "Krąg"
Dębno 14
63-040 Nowe Miasto nad Wartą 
tel.: fax: 61 287 40 14, 61 287 40 49
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.              
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Copyright © 2013. Stowarzyszenie Krąg  Rights Reserved.