^Do góry
Get Adobe Flash player

Cele statutowe

 1. Dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów - oraz kształtowania postaw sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy.
 2. Rozwiązywanie problemów bezdomności – prowadzenie mieszkań chronionych w Dębnie.
 3. Działania na rzecz integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych.
 4. Zapobiegania i rozwiązywanie problemów patologii społecznej.
 5. Działania na rzecz rozwoju środowiska lokalnego wsi Dębno.
 
Obszary działań:
 
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:
 • działalność charytatywna,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Ochrona praw:
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,
 • przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna:
 • promocja i organizacja wolontariatu.
 
Adres siedziby, kontakt:
Stowarzyszenie Pomocy "Krąg"
Dębno 14
63-040 Nowe Miasto nad Wartą 
tel.: 61 287 40 49
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.              
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Copyright © 2013. Stowarzyszenie Krąg  Rights Reserved.