^Do góry
Get Adobe Flash player

"Istniał świat, a to rozprasza..." w Solcu

W dniu 25 stycznia 2016r. Grupa Teatralna "AS" odegrała spektakl w sali Przystań pod Różą w Solcu. Uroczystego otwarcia spotkania dokonała Pani Gabriela Kosmala Prezes Stowarzyszenia Pomocy "Krąg" oraz Pani Bogumiła Kosmowska - Jerzyniak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach. Słowo wstępu wygłosiła Pani Dominika Leśniczak. Publiczność oglądała spektakl z zaciekawieniem, po spektaklu rozpoczęto debatę.

 

Copyright © 2013. Stowarzyszenie Krąg  Rights Reserved.